top of page

תאטרון יפה גבאי

תיאטרון לילדים יפה גבאי הוקם בשנת 2002.
חלק מרפרטואר ההצגות הינו:
סימבה מלך הג׳ונגל;
רציתי שתדע (הצגה מבוססת על שירי עוזי חיטמן)
עכבר העיר ועכבר הכפר.

bottom of page